Hjärnan behöver ett sammanhang för att förstå

Hjärnan behöver ett sammanhang för att förstå

Hjärnan behöver ett sammanhang för att förstå

Hjärnan behöver ett sammanhang för att förstå

5

min read time

Jun 11, 2024

5

min read time

Jun 11, 2024

5

min read time

Jun 11, 2024

5

min read time

Jun 11, 2024

Step 1

Step 2

Step 3

Your storyline

- The plan

The second step with presentations in Hilma is your storyline. Your storyline is a crafted plan divided into four categories to reach your goal

Step 1

Step 2

Step 3

Your storyline

- The plan

The second step with presentations in Hilma is your storyline. Your storyline is a crafted plan divided into four categories to reach your goal

Step 1

Step 2

Step 3

Your storyline

- The plan

The second step with presentations in Hilma is your storyline. Your storyline is a crafted plan divided into four categories to reach your goal

Step 1

Step 2

Step 3

Your storyline

- The plan

The second step with presentations in Hilma is your storyline. Your storyline is a crafted plan divided into four categories to reach your goal

Step 1

Step 2

Step 3

Your storyline

- The plan

The second step with presentations in Hilma is your storyline. Your storyline is a crafted plan divided into four categories to reach your goal

Varför läsa denna guide?

Hjärnan söker konstant sammanhanget och letar mening för att göra saker begripligt och förutsägbart. Med Hilma storyline får du tillgång till berättarmallar som utgår ifrån vad hjärnan behöver. Dessa byggs upp del för del av delmål som tillsammans skapar en anpassad story för lyssnarna. Och med Hilma AI får du coaching genom hela din berättelse.

Varför läsa denna guide?

Hjärnan söker konstant sammanhanget och letar mening för att göra saker begripligt och förutsägbart. Med Hilma storyline får du tillgång till berättarmallar som utgår ifrån vad hjärnan behöver. Dessa byggs upp del för del av delmål som tillsammans skapar en anpassad story för lyssnarna. Och med Hilma AI får du coaching genom hela din berättelse.

Varför läsa denna guide?

Hjärnan söker konstant sammanhanget och letar mening för att göra saker begripligt och förutsägbart. Med Hilma storyline får du tillgång till berättarmallar som utgår ifrån vad hjärnan behöver. Dessa byggs upp del för del av delmål som tillsammans skapar en anpassad story för lyssnarna. Och med Hilma AI får du coaching genom hela din berättelse.

Varför läsa denna guide?

Hjärnan söker konstant sammanhanget och letar mening för att göra saker begripligt och förutsägbart. Med Hilma storyline får du tillgång till berättarmallar som utgår ifrån vad hjärnan behöver. Dessa byggs upp del för del av delmål som tillsammans skapar en anpassad story för lyssnarna. Och med Hilma AI får du coaching genom hela din berättelse.

Berättandet har hållit oss vid liv!

Att berätta är en av människans och  viktigaste egenskaper och därför så väl utvecklad.

Styrkan i berättande är dess förmåga att underhålla, utbilda, inspirera och förena människor över kulturer, generationer och sammanhang. Oavsett om det berättas genom muntlig tradition, litteratur, bildkonst eller digitala medier, har berättelser en djupgående inverkan på individer och samhällen och formar vår förståelse av världen och vår plats i den. Berättelsen har alltid format sammanhang som hjälper oss att förstå.


Människans historieskapande förmåga är en av våra viktigaste egenskaper. Den är helt nödvändig för att vi ska förstå allt som händer oss. Hjärnan är ett meningsskapande organ och därför hela tiden upptagen med att skapa historier som får vårt liv att hänga ihop, bli begripligt och förutsägbart. Historiskt har berättandet utvecklat oss människor genom förståelse, att underlätta samarbeten och stärkt de sociala banden. 

All förståelse skapas genom både känslor och tankar 

Om vi nu satt upp ett tydligt mål för vår presentation, vad är det då som lockar hjärnan att vilja lyssna? Om vi ska göra presentationer som fungerar, oavsett vad vi skall pratar om, så hjälper det att förstå vad våra hjärnor behöver för att över huvud taget kunna lyssna hela tiden.
En sak är säker, att om vi suttit i ett möte och lyssnat på en presentation utan att engageras och utan att förstå så händer inget i våra hjärnor. Förutom att det känns som bortkastad tid! Ett sammanhang skapas nämligen genom både känslor och tankar.

Hjärnan letar hela tiden efter mening och sammanhang

I synnerhet när vi ska kunna tänka nytt och agera annorlunda så söker hjärnan konstant sammanhanget och letar mening. För att det ska kunna skapas i våra hjärnor behövs både engagemang och förståelse. Därför att känslor driver oss framåt och dom behöver vi för att kunna fatta beslut, även beslutet att fortsätta lyssna. 

En Storyline formar rätt sammanhang

Sammanhang och mening är överordnat allt annat om du ser till den lyssnande hjärnans behov. 

Det skapas genom att vi först behöver veta varför vi ska lyssna. Sen förstå vad vi hör, därefter förstå hur vi använder kunskapen och när vi kan tillämpa den. Det här är grunderna i alla våra storylines, oavsett ditt mål hjälper det lyssnarna att förstå sammanhanget. 

Hilmas storylines är olika färdiga planer som hjälper dig att göra presentationer som når dina lyssnare med det du vill säga. Hilma coachar dig hela vägen.

Berättandet har hållit oss vid liv!

Att berätta är en av människans och  viktigaste egenskaper och därför så väl utvecklad.

Styrkan i berättande är dess förmåga att underhålla, utbilda, inspirera och förena människor över kulturer, generationer och sammanhang. Oavsett om det berättas genom muntlig tradition, litteratur, bildkonst eller digitala medier, har berättelser en djupgående inverkan på individer och samhällen och formar vår förståelse av världen och vår plats i den. Berättelsen har alltid format sammanhang som hjälper oss att förstå.


Människans historieskapande förmåga är en av våra viktigaste egenskaper. Den är helt nödvändig för att vi ska förstå allt som händer oss. Hjärnan är ett meningsskapande organ och därför hela tiden upptagen med att skapa historier som får vårt liv att hänga ihop, bli begripligt och förutsägbart. Historiskt har berättandet utvecklat oss människor genom förståelse, att underlätta samarbeten och stärkt de sociala banden. 

All förståelse skapas genom både känslor och tankar 

Om vi nu satt upp ett tydligt mål för vår presentation, vad är det då som lockar hjärnan att vilja lyssna? Om vi ska göra presentationer som fungerar, oavsett vad vi skall pratar om, så hjälper det att förstå vad våra hjärnor behöver för att över huvud taget kunna lyssna hela tiden.
En sak är säker, att om vi suttit i ett möte och lyssnat på en presentation utan att engageras och utan att förstå så händer inget i våra hjärnor. Förutom att det känns som bortkastad tid! Ett sammanhang skapas nämligen genom både känslor och tankar.

Hjärnan letar hela tiden efter mening och sammanhang

I synnerhet när vi ska kunna tänka nytt och agera annorlunda så söker hjärnan konstant sammanhanget och letar mening. För att det ska kunna skapas i våra hjärnor behövs både engagemang och förståelse. Därför att känslor driver oss framåt och dom behöver vi för att kunna fatta beslut, även beslutet att fortsätta lyssna. 

En Storyline formar rätt sammanhang

Sammanhang och mening är överordnat allt annat om du ser till den lyssnande hjärnans behov. 

Det skapas genom att vi först behöver veta varför vi ska lyssna. Sen förstå vad vi hör, därefter förstå hur vi använder kunskapen och när vi kan tillämpa den. Det här är grunderna i alla våra storylines, oavsett ditt mål hjälper det lyssnarna att förstå sammanhanget. 

Hilmas storylines är olika färdiga planer som hjälper dig att göra presentationer som når dina lyssnare med det du vill säga. Hilma coachar dig hela vägen.

Berättandet har hållit oss vid liv!

Att berätta är en av människans och  viktigaste egenskaper och därför så väl utvecklad.

Styrkan i berättande är dess förmåga att underhålla, utbilda, inspirera och förena människor över kulturer, generationer och sammanhang. Oavsett om det berättas genom muntlig tradition, litteratur, bildkonst eller digitala medier, har berättelser en djupgående inverkan på individer och samhällen och formar vår förståelse av världen och vår plats i den. Berättelsen har alltid format sammanhang som hjälper oss att förstå.


Människans historieskapande förmåga är en av våra viktigaste egenskaper. Den är helt nödvändig för att vi ska förstå allt som händer oss. Hjärnan är ett meningsskapande organ och därför hela tiden upptagen med att skapa historier som får vårt liv att hänga ihop, bli begripligt och förutsägbart. Historiskt har berättandet utvecklat oss människor genom förståelse, att underlätta samarbeten och stärkt de sociala banden. 

All förståelse skapas genom både känslor och tankar 

Om vi nu satt upp ett tydligt mål för vår presentation, vad är det då som lockar hjärnan att vilja lyssna? Om vi ska göra presentationer som fungerar, oavsett vad vi skall pratar om, så hjälper det att förstå vad våra hjärnor behöver för att över huvud taget kunna lyssna hela tiden.
En sak är säker, att om vi suttit i ett möte och lyssnat på en presentation utan att engageras och utan att förstå så händer inget i våra hjärnor. Förutom att det känns som bortkastad tid! Ett sammanhang skapas nämligen genom både känslor och tankar.

Hjärnan letar hela tiden efter mening och sammanhang

I synnerhet när vi ska kunna tänka nytt och agera annorlunda så söker hjärnan konstant sammanhanget och letar mening. För att det ska kunna skapas i våra hjärnor behövs både engagemang och förståelse. Därför att känslor driver oss framåt och dom behöver vi för att kunna fatta beslut, även beslutet att fortsätta lyssna. 

En Storyline formar rätt sammanhang

Sammanhang och mening är överordnat allt annat om du ser till den lyssnande hjärnans behov. 

Det skapas genom att vi först behöver veta varför vi ska lyssna. Sen förstå vad vi hör, därefter förstå hur vi använder kunskapen och när vi kan tillämpa den. Det här är grunderna i alla våra storylines, oavsett ditt mål hjälper det lyssnarna att förstå sammanhanget. 

Hilmas storylines är olika färdiga planer som hjälper dig att göra presentationer som når dina lyssnare med det du vill säga. Hilma coachar dig hela vägen.

Berättandet har hållit oss vid liv!

Att berätta är en av människans och  viktigaste egenskaper och därför så väl utvecklad.

Styrkan i berättande är dess förmåga att underhålla, utbilda, inspirera och förena människor över kulturer, generationer och sammanhang. Oavsett om det berättas genom muntlig tradition, litteratur, bildkonst eller digitala medier, har berättelser en djupgående inverkan på individer och samhällen och formar vår förståelse av världen och vår plats i den. Berättelsen har alltid format sammanhang som hjälper oss att förstå.


Människans historieskapande förmåga är en av våra viktigaste egenskaper. Den är helt nödvändig för att vi ska förstå allt som händer oss. Hjärnan är ett meningsskapande organ och därför hela tiden upptagen med att skapa historier som får vårt liv att hänga ihop, bli begripligt och förutsägbart. Historiskt har berättandet utvecklat oss människor genom förståelse, att underlätta samarbeten och stärkt de sociala banden. 

All förståelse skapas genom både känslor och tankar 

Om vi nu satt upp ett tydligt mål för vår presentation, vad är det då som lockar hjärnan att vilja lyssna? Om vi ska göra presentationer som fungerar, oavsett vad vi skall pratar om, så hjälper det att förstå vad våra hjärnor behöver för att över huvud taget kunna lyssna hela tiden.
En sak är säker, att om vi suttit i ett möte och lyssnat på en presentation utan att engageras och utan att förstå så händer inget i våra hjärnor. Förutom att det känns som bortkastad tid! Ett sammanhang skapas nämligen genom både känslor och tankar.

Hjärnan letar hela tiden efter mening och sammanhang

I synnerhet när vi ska kunna tänka nytt och agera annorlunda så söker hjärnan konstant sammanhanget och letar mening. För att det ska kunna skapas i våra hjärnor behövs både engagemang och förståelse. Därför att känslor driver oss framåt och dom behöver vi för att kunna fatta beslut, även beslutet att fortsätta lyssna. 

En Storyline formar rätt sammanhang

Sammanhang och mening är överordnat allt annat om du ser till den lyssnande hjärnans behov. 

Det skapas genom att vi först behöver veta varför vi ska lyssna. Sen förstå vad vi hör, därefter förstå hur vi använder kunskapen och när vi kan tillämpa den. Det här är grunderna i alla våra storylines, oavsett ditt mål hjälper det lyssnarna att förstå sammanhanget. 

Hilmas storylines är olika färdiga planer som hjälper dig att göra presentationer som når dina lyssnare med det du vill säga. Hilma coachar dig hela vägen.

Get clearer today!

Create presentations that truly reach your audience with Hilma

Get clearer today!

Create presentations that truly reach your audience with Hilma

English

Get a guided tour of how Hilma can help your organization

Copyright © 2018-2024 Convey Group. Headquarters: Stockholm, Sweden. All rights reserved. Convey Group AB (publ). Sandhamnsgatan 12, 115 40 Stockholm. Organization number: 556908-8882

Get a guided tour of how Hilma can help your organization

English

Copyright © 2018-2024 Convey Group. Headquarters: Stockholm, Sweden. All rights reserved. Convey Group AB (publ). Sandhamnsgatan 12, 115 40 Stockholm. Organization number: 556908-8882

English

Get a guided tour of how Hilma can help your organization

Copyright © 2018-2024 Convey Group. Headquarters: Stockholm, Sweden. All rights reserved. Convey Group AB (publ). Sandhamnsgatan 12, 115 40 Stockholm. Organization number: 556908-8882

English

Get a guided tour of how Hilma can help your organization

Copyright © 2018-2024 Convey Group. Headquarters: Stockholm, Sweden. All rights reserved. Convey Group AB (publ). Sandhamnsgatan 12, 115 40 Stockholm. Organization number: 556908-8882