2

min read time

Jul 20, 2022

Av Hilma teamet

2

min read time

Jul 20, 2022

Av Hilma teamet

2

min read time

Jul 20, 2022

Av Hilma teamet

2

min read time

Jul 20, 2022

Av Hilma teamet

Intervju - Börje Salming - Alla röster räknas

Intervju - Börje Salming - Alla röster räknas

Intervju - Börje Salming - Alla röster räknas

Intervju - Börje Salming - Alla röster räknas

Börje Salming visste vad talängslan är och vi är tacksamma för att han ville vara med och ändra på det. För många startar ängslan och skräcken att tala inför andra redan i skolan. Men det ska helst vara roligt att tala inför andra. Eller att det åtminstone ska kännas okej. Vi vill ge de unga en bra start i att presentera vad de kan och vet. Därför ger vi gratis licenser till elever på grundskolor i de kommuner som tar hjälp av Hilma. Hjälp oss på Hilma att nå de unga att ge dem en bra presentationsstart i livet.

Börje Salming visste vad talängslan är och vi är tacksamma för att han ville vara med och ändra på det. För många startar ängslan och skräcken att tala inför andra redan i skolan. Men det ska helst vara roligt att tala inför andra. Eller att det åtminstone ska kännas okej. Vi vill ge de unga en bra start i att presentera vad de kan och vet. Därför ger vi gratis licenser till elever på grundskolor i de kommuner som tar hjälp av Hilma. Hjälp oss på Hilma att nå de unga att ge dem en bra presentationsstart i livet.

Börje Salming visste vad talängslan är och vi är tacksamma för att han ville vara med och ändra på det. För många startar ängslan och skräcken att tala inför andra redan i skolan. Men det ska helst vara roligt att tala inför andra. Eller att det åtminstone ska kännas okej. Vi vill ge de unga en bra start i att presentera vad de kan och vet. Därför ger vi gratis licenser till elever på grundskolor i de kommuner som tar hjälp av Hilma. Hjälp oss på Hilma att nå de unga att ge dem en bra presentationsstart i livet.

Börje Salming visste vad talängslan är och vi är tacksamma för att han ville vara med och ändra på det. För många startar ängslan och skräcken att tala inför andra redan i skolan. Men det ska helst vara roligt att tala inför andra. Eller att det åtminstone ska kännas okej. Vi vill ge de unga en bra start i att presentera vad de kan och vet. Därför ger vi gratis licenser till elever på grundskolor i de kommuner som tar hjälp av Hilma. Hjälp oss på Hilma att nå de unga att ge dem en bra presentationsstart i livet.

Bli tydligare idag!

Skapa presentationer som når dina lyssnare med Hilma

Bli tydligare idag!

Skapa presentationer som når dina lyssnare med Hilma

English

Get a guided tour of how Hilma can help your organization

Copyright © 2018-2024 Convey Group. Headquarters: Stockholm, Sweden. All rights reserved. Convey Group AB (publ). Sandhamnsgatan 12, 115 40 Stockholm. Organization number: 556908-8882

Get a guided tour of how Hilma can help your organization

English

Copyright © 2018-2024 Convey Group. Headquarters: Stockholm, Sweden. All rights reserved. Convey Group AB (publ). Sandhamnsgatan 12, 115 40 Stockholm. Organization number: 556908-8882

English

Get a guided tour of how Hilma can help your organization

Copyright © 2018-2024 Convey Group. Headquarters: Stockholm, Sweden. All rights reserved. Convey Group AB (publ). Sandhamnsgatan 12, 115 40 Stockholm. Organization number: 556908-8882

English

Get a guided tour of how Hilma can help your organization

Copyright © 2018-2024 Convey Group. Headquarters: Stockholm, Sweden. All rights reserved. Convey Group AB (publ). Sandhamnsgatan 12, 115 40 Stockholm. Organization number: 556908-8882