7

min read time

Mar 9, 2022

Written by Erik Dahlkvist

7

min read time

Mar 9, 2022

Written by Erik Dahlkvist

7

min read time

Mar 9, 2022

Written by Erik Dahlkvist

7

min read time

Mar 9, 2022

Written by Erik Dahlkvist

Förändringens tid är nu – så navigerar du det postpandemiska kommunikationslandskapet

Förändringens tid är nu – så navigerar du det postpandemiska kommunikationslandskapet

Förändringens tid är nu – så navigerar du det postpandemiska kommunikationslandskapet

Förändringens tid är nu – så navigerar du det postpandemiska kommunikationslandskapet

Pandemin har inneburit många förändringar, inte minst i människans sätt att kommunicera. Vi har pratat med Conveys delägare, författaren Per Schlingmann, om kommunikationens nya landskap och hur man bäst navigerar det – med mod, förändringsvilja och digitala kommunikationsverktyg.

Pandemin har inneburit många förändringar, inte minst i människans sätt att kommunicera. Vi har pratat med Conveys delägare, författaren Per Schlingmann, om kommunikationens nya landskap och hur man bäst navigerar det – med mod, förändringsvilja och digitala kommunikationsverktyg.

Pandemin har inneburit många förändringar, inte minst i människans sätt att kommunicera. Vi har pratat med Conveys delägare, författaren Per Schlingmann, om kommunikationens nya landskap och hur man bäst navigerar det – med mod, förändringsvilja och digitala kommunikationsverktyg.

Pandemin har inneburit många förändringar, inte minst i människans sätt att kommunicera. Vi har pratat med Conveys delägare, författaren Per Schlingmann, om kommunikationens nya landskap och hur man bäst navigerar det – med mod, förändringsvilja och digitala kommunikationsverktyg.

Pandemin har påverkat oss alla, oavsett ålder, status eller nationalitet. För vissa har pandemin inneburit positiva förändringar såsom bättre jobbmöjligheter, mer tid för familjen eller ett nyinköpt fritidshus. För andra har det inneburit osäkra arbetsförhållanden och uppsägningar. Men ingen har förblivit oberörd.

Något som genomgått en gedigen förändring under pandemin är sättet som människor kommunicerar på. Per Schlingmann, föreläsare och författare av bland annat Så vinner du kommunikationskriget och Corona Express, menar att förändringen av kommunikationslandskapet påbörjades före pandemin – men fick sig en ordentlig skjuts när större delen av världen tvingades digitaliseras:

– Vi lämnade tydligt masskommunikation redan före pandemin – när en kommunicerade med många; en sändare, flera mottagare. I och med sociala medier och digitaliseringen är det nu många som kommunicerar med många. I och med det har samtal blivit allt viktigare, med berättelser som det nya svarta guldet. 

Enligt Per var pandemin en unik global händelse då den tvingade oss alla att göra liknande förändringar i beteenden och livsmönster – oavsett plats, yrke eller ålder. 

– Pandemin har fungerat som en tidsmaskin genom att förflytta oss flera år in i framtiden. Både privat och professionellt var vi ofrivilligt tvungna att trycka på gaspedalen och börja använda digitala verktyg för kommunikation. Verksamheter och organisationer behövde väldigt snabbt ta ett sjumilakliv fram i den digitala utvecklingen. Resultatet blev att vi nu går in i en hybrid värld där det fysiska blandas med det digitala. Tre områden och utmaningar som kräver nya verktyg

Per berättar att den nya hybrida världen särskilt påverkar tre områden där kommunikation kommer att spela extra stor roll – och där kommunikationsverktyg såsom Hilma* erbjuder bäst stöd. 

– Först och främst: Ledarskapet. Hur vi leder har förändrats under pandemin och kommer att behöva fortsätta förändras. Det måste bli mer kommunikativt och visionärt nu när medarbetare jobbar decentraliserat. En bra ledare behöver vara empatisk och tycka om människor och att jobba relationsinriktat. Under pandemin blev det oerhört tydligt hur viktig kommunikationen var för ledarskapet, och många fann utmaningen med distansledarskap övermäktig – särskilt när de inte hade de rätt kommunikationsverktygen. Här kan Hilma hjälpa till som en del av ledarskapsutvecklingen genom att utveckla ledarnas förmåga att  kommunicera och utveckla sin retoriska kompetens och för organisationen innebär det bättre förutsättningar att koordinera och i högre grad tala med en röst. 

Förutom ledarskapet ser Per en förändring i kommunikationslandskapets kanaler digitala verktyg. 

– Pandemin ledde till en accelererad användning av digitala kanaler, över alla målgrupper: e-handeln har ökat bland äldre och vi är många som fikat med farmor över FaceTime när restriktionerna hindrade oss från att ses. Denna stora kanalförändring påbörjades innan pandemin, men nu är det ännu viktigare att som företag anpassa sin kommunikation för att passa det nya behovet av digitala kanaler. Även här är Hilma ett utmärkt hjälpverktyg, då det är högst interaktivt, digitalt och anpassat efter den hybrida arbetsplatsen – du behöver inte vara på plats för att tillsammans ta fram en teampresentation. 

– Sist men inte minst har människors beteenden och värderingar genomgått en stor förändring under pandemin. Livskvalitet och balans mellan arbets- och privatliv har blivit viktigare, likaså vikten av tillgänglighet när det kommer till digitala verktyg. Nu kommer företagens stora utmaning: att uppdatera sina varumärken för att fortsätta vara relevanta i den nya samtiden. Som jag nämnde har pandemin fungerat som en tidsmaskin där vi alla hoppat tio år in i framtiden. Därför måste företag och arbetsgivare flytta till, och stanna kvar i, denna nya tid och inte fastna i pre-pandemiska processer, beteenden och värderingar, poängterar Per. Smid medan innovationsjärnet är varmt

Som erfaren strateg och trendspanare har Per en fallenhet för att se hur nya trender och fenomen kommer att påverka det moderna samhället i stort. Nu är han övertygad om att vi är inne i en fas av förändring som han kallar år noll. 

– Det finns en förväntan av förändring i luften: en tro på att det gamla är över och att en ny värld nu tar vid. Det tillstånd vi befinner oss i är som modellera: mycket mjukt och formbart men kommer efter kort tid stelna och smulas sönder, då vi människor till vår natur är bekväma vanemänniskor. Det är därför viktigt för företag och organisationer att kapitalisera på denna innovationskraftiga tid; att passa på att driva igenom förändringar, uppdatera sitt varumärke och innovera, säger Per och fortsätter:

– Vinnarna är de som verkligen vågar utmana status quo och våga pröva det nya.

Slutligen betonar Per återigen vikten av digitala verktyg som kan stötta framtidens ledare och organisationer i det nya, postpandemiska kommunikationslandskapet.  

– Förändringens tid är nu. Men det är också viktigt att utvecklas åt rätt håll och att ge alla ledare och medarbetare möjligheten att stärka sin kommunikativa kompetens i det nya digitala landskapet. Hilma är ett verktyg som möjliggör detta, samtidigt som det hjälper ledare och kommunikatörer att ta ägandeskap över berättelsen om företagets “jag”. Hur vill vi definiera vår berättelse och vårt varumärke? Den bästa formen av lärande är också när vi lär oss av varandra – därför är interaktiva verktyg ett måste i den kommunikativa, empatiska och mogna organisation som kommer att vara den postpandemiska världens vinnare. 

Pandemin har påverkat oss alla, oavsett ålder, status eller nationalitet. För vissa har pandemin inneburit positiva förändringar såsom bättre jobbmöjligheter, mer tid för familjen eller ett nyinköpt fritidshus. För andra har det inneburit osäkra arbetsförhållanden och uppsägningar. Men ingen har förblivit oberörd.

Något som genomgått en gedigen förändring under pandemin är sättet som människor kommunicerar på. Per Schlingmann, föreläsare och författare av bland annat Så vinner du kommunikationskriget och Corona Express, menar att förändringen av kommunikationslandskapet påbörjades före pandemin – men fick sig en ordentlig skjuts när större delen av världen tvingades digitaliseras:

– Vi lämnade tydligt masskommunikation redan före pandemin – när en kommunicerade med många; en sändare, flera mottagare. I och med sociala medier och digitaliseringen är det nu många som kommunicerar med många. I och med det har samtal blivit allt viktigare, med berättelser som det nya svarta guldet. 

Enligt Per var pandemin en unik global händelse då den tvingade oss alla att göra liknande förändringar i beteenden och livsmönster – oavsett plats, yrke eller ålder. 

– Pandemin har fungerat som en tidsmaskin genom att förflytta oss flera år in i framtiden. Både privat och professionellt var vi ofrivilligt tvungna att trycka på gaspedalen och börja använda digitala verktyg för kommunikation. Verksamheter och organisationer behövde väldigt snabbt ta ett sjumilakliv fram i den digitala utvecklingen. Resultatet blev att vi nu går in i en hybrid värld där det fysiska blandas med det digitala. Tre områden och utmaningar som kräver nya verktyg

Per berättar att den nya hybrida världen särskilt påverkar tre områden där kommunikation kommer att spela extra stor roll – och där kommunikationsverktyg såsom Hilma* erbjuder bäst stöd. 

– Först och främst: Ledarskapet. Hur vi leder har förändrats under pandemin och kommer att behöva fortsätta förändras. Det måste bli mer kommunikativt och visionärt nu när medarbetare jobbar decentraliserat. En bra ledare behöver vara empatisk och tycka om människor och att jobba relationsinriktat. Under pandemin blev det oerhört tydligt hur viktig kommunikationen var för ledarskapet, och många fann utmaningen med distansledarskap övermäktig – särskilt när de inte hade de rätt kommunikationsverktygen. Här kan Hilma hjälpa till som en del av ledarskapsutvecklingen genom att utveckla ledarnas förmåga att  kommunicera och utveckla sin retoriska kompetens och för organisationen innebär det bättre förutsättningar att koordinera och i högre grad tala med en röst. 

Förutom ledarskapet ser Per en förändring i kommunikationslandskapets kanaler digitala verktyg. 

– Pandemin ledde till en accelererad användning av digitala kanaler, över alla målgrupper: e-handeln har ökat bland äldre och vi är många som fikat med farmor över FaceTime när restriktionerna hindrade oss från att ses. Denna stora kanalförändring påbörjades innan pandemin, men nu är det ännu viktigare att som företag anpassa sin kommunikation för att passa det nya behovet av digitala kanaler. Även här är Hilma ett utmärkt hjälpverktyg, då det är högst interaktivt, digitalt och anpassat efter den hybrida arbetsplatsen – du behöver inte vara på plats för att tillsammans ta fram en teampresentation. 

– Sist men inte minst har människors beteenden och värderingar genomgått en stor förändring under pandemin. Livskvalitet och balans mellan arbets- och privatliv har blivit viktigare, likaså vikten av tillgänglighet när det kommer till digitala verktyg. Nu kommer företagens stora utmaning: att uppdatera sina varumärken för att fortsätta vara relevanta i den nya samtiden. Som jag nämnde har pandemin fungerat som en tidsmaskin där vi alla hoppat tio år in i framtiden. Därför måste företag och arbetsgivare flytta till, och stanna kvar i, denna nya tid och inte fastna i pre-pandemiska processer, beteenden och värderingar, poängterar Per. Smid medan innovationsjärnet är varmt

Som erfaren strateg och trendspanare har Per en fallenhet för att se hur nya trender och fenomen kommer att påverka det moderna samhället i stort. Nu är han övertygad om att vi är inne i en fas av förändring som han kallar år noll. 

– Det finns en förväntan av förändring i luften: en tro på att det gamla är över och att en ny värld nu tar vid. Det tillstånd vi befinner oss i är som modellera: mycket mjukt och formbart men kommer efter kort tid stelna och smulas sönder, då vi människor till vår natur är bekväma vanemänniskor. Det är därför viktigt för företag och organisationer att kapitalisera på denna innovationskraftiga tid; att passa på att driva igenom förändringar, uppdatera sitt varumärke och innovera, säger Per och fortsätter:

– Vinnarna är de som verkligen vågar utmana status quo och våga pröva det nya.

Slutligen betonar Per återigen vikten av digitala verktyg som kan stötta framtidens ledare och organisationer i det nya, postpandemiska kommunikationslandskapet.  

– Förändringens tid är nu. Men det är också viktigt att utvecklas åt rätt håll och att ge alla ledare och medarbetare möjligheten att stärka sin kommunikativa kompetens i det nya digitala landskapet. Hilma är ett verktyg som möjliggör detta, samtidigt som det hjälper ledare och kommunikatörer att ta ägandeskap över berättelsen om företagets “jag”. Hur vill vi definiera vår berättelse och vårt varumärke? Den bästa formen av lärande är också när vi lär oss av varandra – därför är interaktiva verktyg ett måste i den kommunikativa, empatiska och mogna organisation som kommer att vara den postpandemiska världens vinnare. 

Pandemin har påverkat oss alla, oavsett ålder, status eller nationalitet. För vissa har pandemin inneburit positiva förändringar såsom bättre jobbmöjligheter, mer tid för familjen eller ett nyinköpt fritidshus. För andra har det inneburit osäkra arbetsförhållanden och uppsägningar. Men ingen har förblivit oberörd.

Något som genomgått en gedigen förändring under pandemin är sättet som människor kommunicerar på. Per Schlingmann, föreläsare och författare av bland annat Så vinner du kommunikationskriget och Corona Express, menar att förändringen av kommunikationslandskapet påbörjades före pandemin – men fick sig en ordentlig skjuts när större delen av världen tvingades digitaliseras:

– Vi lämnade tydligt masskommunikation redan före pandemin – när en kommunicerade med många; en sändare, flera mottagare. I och med sociala medier och digitaliseringen är det nu många som kommunicerar med många. I och med det har samtal blivit allt viktigare, med berättelser som det nya svarta guldet. 

Enligt Per var pandemin en unik global händelse då den tvingade oss alla att göra liknande förändringar i beteenden och livsmönster – oavsett plats, yrke eller ålder. 

– Pandemin har fungerat som en tidsmaskin genom att förflytta oss flera år in i framtiden. Både privat och professionellt var vi ofrivilligt tvungna att trycka på gaspedalen och börja använda digitala verktyg för kommunikation. Verksamheter och organisationer behövde väldigt snabbt ta ett sjumilakliv fram i den digitala utvecklingen. Resultatet blev att vi nu går in i en hybrid värld där det fysiska blandas med det digitala. Tre områden och utmaningar som kräver nya verktyg

Per berättar att den nya hybrida världen särskilt påverkar tre områden där kommunikation kommer att spela extra stor roll – och där kommunikationsverktyg såsom Hilma* erbjuder bäst stöd. 

– Först och främst: Ledarskapet. Hur vi leder har förändrats under pandemin och kommer att behöva fortsätta förändras. Det måste bli mer kommunikativt och visionärt nu när medarbetare jobbar decentraliserat. En bra ledare behöver vara empatisk och tycka om människor och att jobba relationsinriktat. Under pandemin blev det oerhört tydligt hur viktig kommunikationen var för ledarskapet, och många fann utmaningen med distansledarskap övermäktig – särskilt när de inte hade de rätt kommunikationsverktygen. Här kan Hilma hjälpa till som en del av ledarskapsutvecklingen genom att utveckla ledarnas förmåga att  kommunicera och utveckla sin retoriska kompetens och för organisationen innebär det bättre förutsättningar att koordinera och i högre grad tala med en röst. 

Förutom ledarskapet ser Per en förändring i kommunikationslandskapets kanaler digitala verktyg. 

– Pandemin ledde till en accelererad användning av digitala kanaler, över alla målgrupper: e-handeln har ökat bland äldre och vi är många som fikat med farmor över FaceTime när restriktionerna hindrade oss från att ses. Denna stora kanalförändring påbörjades innan pandemin, men nu är det ännu viktigare att som företag anpassa sin kommunikation för att passa det nya behovet av digitala kanaler. Även här är Hilma ett utmärkt hjälpverktyg, då det är högst interaktivt, digitalt och anpassat efter den hybrida arbetsplatsen – du behöver inte vara på plats för att tillsammans ta fram en teampresentation. 

– Sist men inte minst har människors beteenden och värderingar genomgått en stor förändring under pandemin. Livskvalitet och balans mellan arbets- och privatliv har blivit viktigare, likaså vikten av tillgänglighet när det kommer till digitala verktyg. Nu kommer företagens stora utmaning: att uppdatera sina varumärken för att fortsätta vara relevanta i den nya samtiden. Som jag nämnde har pandemin fungerat som en tidsmaskin där vi alla hoppat tio år in i framtiden. Därför måste företag och arbetsgivare flytta till, och stanna kvar i, denna nya tid och inte fastna i pre-pandemiska processer, beteenden och värderingar, poängterar Per. Smid medan innovationsjärnet är varmt

Som erfaren strateg och trendspanare har Per en fallenhet för att se hur nya trender och fenomen kommer att påverka det moderna samhället i stort. Nu är han övertygad om att vi är inne i en fas av förändring som han kallar år noll. 

– Det finns en förväntan av förändring i luften: en tro på att det gamla är över och att en ny värld nu tar vid. Det tillstånd vi befinner oss i är som modellera: mycket mjukt och formbart men kommer efter kort tid stelna och smulas sönder, då vi människor till vår natur är bekväma vanemänniskor. Det är därför viktigt för företag och organisationer att kapitalisera på denna innovationskraftiga tid; att passa på att driva igenom förändringar, uppdatera sitt varumärke och innovera, säger Per och fortsätter:

– Vinnarna är de som verkligen vågar utmana status quo och våga pröva det nya.

Slutligen betonar Per återigen vikten av digitala verktyg som kan stötta framtidens ledare och organisationer i det nya, postpandemiska kommunikationslandskapet.  

– Förändringens tid är nu. Men det är också viktigt att utvecklas åt rätt håll och att ge alla ledare och medarbetare möjligheten att stärka sin kommunikativa kompetens i det nya digitala landskapet. Hilma är ett verktyg som möjliggör detta, samtidigt som det hjälper ledare och kommunikatörer att ta ägandeskap över berättelsen om företagets “jag”. Hur vill vi definiera vår berättelse och vårt varumärke? Den bästa formen av lärande är också när vi lär oss av varandra – därför är interaktiva verktyg ett måste i den kommunikativa, empatiska och mogna organisation som kommer att vara den postpandemiska världens vinnare. 

Pandemin har påverkat oss alla, oavsett ålder, status eller nationalitet. För vissa har pandemin inneburit positiva förändringar såsom bättre jobbmöjligheter, mer tid för familjen eller ett nyinköpt fritidshus. För andra har det inneburit osäkra arbetsförhållanden och uppsägningar. Men ingen har förblivit oberörd.

Något som genomgått en gedigen förändring under pandemin är sättet som människor kommunicerar på. Per Schlingmann, föreläsare och författare av bland annat Så vinner du kommunikationskriget och Corona Express, menar att förändringen av kommunikationslandskapet påbörjades före pandemin – men fick sig en ordentlig skjuts när större delen av världen tvingades digitaliseras:

– Vi lämnade tydligt masskommunikation redan före pandemin – när en kommunicerade med många; en sändare, flera mottagare. I och med sociala medier och digitaliseringen är det nu många som kommunicerar med många. I och med det har samtal blivit allt viktigare, med berättelser som det nya svarta guldet. 

Enligt Per var pandemin en unik global händelse då den tvingade oss alla att göra liknande förändringar i beteenden och livsmönster – oavsett plats, yrke eller ålder. 

– Pandemin har fungerat som en tidsmaskin genom att förflytta oss flera år in i framtiden. Både privat och professionellt var vi ofrivilligt tvungna att trycka på gaspedalen och börja använda digitala verktyg för kommunikation. Verksamheter och organisationer behövde väldigt snabbt ta ett sjumilakliv fram i den digitala utvecklingen. Resultatet blev att vi nu går in i en hybrid värld där det fysiska blandas med det digitala. Tre områden och utmaningar som kräver nya verktyg

Per berättar att den nya hybrida världen särskilt påverkar tre områden där kommunikation kommer att spela extra stor roll – och där kommunikationsverktyg såsom Hilma* erbjuder bäst stöd. 

– Först och främst: Ledarskapet. Hur vi leder har förändrats under pandemin och kommer att behöva fortsätta förändras. Det måste bli mer kommunikativt och visionärt nu när medarbetare jobbar decentraliserat. En bra ledare behöver vara empatisk och tycka om människor och att jobba relationsinriktat. Under pandemin blev det oerhört tydligt hur viktig kommunikationen var för ledarskapet, och många fann utmaningen med distansledarskap övermäktig – särskilt när de inte hade de rätt kommunikationsverktygen. Här kan Hilma hjälpa till som en del av ledarskapsutvecklingen genom att utveckla ledarnas förmåga att  kommunicera och utveckla sin retoriska kompetens och för organisationen innebär det bättre förutsättningar att koordinera och i högre grad tala med en röst. 

Förutom ledarskapet ser Per en förändring i kommunikationslandskapets kanaler digitala verktyg. 

– Pandemin ledde till en accelererad användning av digitala kanaler, över alla målgrupper: e-handeln har ökat bland äldre och vi är många som fikat med farmor över FaceTime när restriktionerna hindrade oss från att ses. Denna stora kanalförändring påbörjades innan pandemin, men nu är det ännu viktigare att som företag anpassa sin kommunikation för att passa det nya behovet av digitala kanaler. Även här är Hilma ett utmärkt hjälpverktyg, då det är högst interaktivt, digitalt och anpassat efter den hybrida arbetsplatsen – du behöver inte vara på plats för att tillsammans ta fram en teampresentation. 

– Sist men inte minst har människors beteenden och värderingar genomgått en stor förändring under pandemin. Livskvalitet och balans mellan arbets- och privatliv har blivit viktigare, likaså vikten av tillgänglighet när det kommer till digitala verktyg. Nu kommer företagens stora utmaning: att uppdatera sina varumärken för att fortsätta vara relevanta i den nya samtiden. Som jag nämnde har pandemin fungerat som en tidsmaskin där vi alla hoppat tio år in i framtiden. Därför måste företag och arbetsgivare flytta till, och stanna kvar i, denna nya tid och inte fastna i pre-pandemiska processer, beteenden och värderingar, poängterar Per. Smid medan innovationsjärnet är varmt

Som erfaren strateg och trendspanare har Per en fallenhet för att se hur nya trender och fenomen kommer att påverka det moderna samhället i stort. Nu är han övertygad om att vi är inne i en fas av förändring som han kallar år noll. 

– Det finns en förväntan av förändring i luften: en tro på att det gamla är över och att en ny värld nu tar vid. Det tillstånd vi befinner oss i är som modellera: mycket mjukt och formbart men kommer efter kort tid stelna och smulas sönder, då vi människor till vår natur är bekväma vanemänniskor. Det är därför viktigt för företag och organisationer att kapitalisera på denna innovationskraftiga tid; att passa på att driva igenom förändringar, uppdatera sitt varumärke och innovera, säger Per och fortsätter:

– Vinnarna är de som verkligen vågar utmana status quo och våga pröva det nya.

Slutligen betonar Per återigen vikten av digitala verktyg som kan stötta framtidens ledare och organisationer i det nya, postpandemiska kommunikationslandskapet.  

– Förändringens tid är nu. Men det är också viktigt att utvecklas åt rätt håll och att ge alla ledare och medarbetare möjligheten att stärka sin kommunikativa kompetens i det nya digitala landskapet. Hilma är ett verktyg som möjliggör detta, samtidigt som det hjälper ledare och kommunikatörer att ta ägandeskap över berättelsen om företagets “jag”. Hur vill vi definiera vår berättelse och vårt varumärke? Den bästa formen av lärande är också när vi lär oss av varandra – därför är interaktiva verktyg ett måste i den kommunikativa, empatiska och mogna organisation som kommer att vara den postpandemiska världens vinnare. 

Bli tydligare idag!

Skapa presentationer som når dina lyssnare med Hilma

Bli tydligare idag!

Skapa presentationer som når dina lyssnare med Hilma

English

Get a guided tour of how Hilma can help your organization

Copyright © 2018-2024 Convey Group. Headquarters: Stockholm, Sweden. All rights reserved. Convey Group AB (publ). Sandhamnsgatan 12, 115 40 Stockholm. Organization number: 556908-8882

Get a guided tour of how Hilma can help your organization

English

Copyright © 2018-2024 Convey Group. Headquarters: Stockholm, Sweden. All rights reserved. Convey Group AB (publ). Sandhamnsgatan 12, 115 40 Stockholm. Organization number: 556908-8882

English

Get a guided tour of how Hilma can help your organization

Copyright © 2018-2024 Convey Group. Headquarters: Stockholm, Sweden. All rights reserved. Convey Group AB (publ). Sandhamnsgatan 12, 115 40 Stockholm. Organization number: 556908-8882

English

Get a guided tour of how Hilma can help your organization

Copyright © 2018-2024 Convey Group. Headquarters: Stockholm, Sweden. All rights reserved. Convey Group AB (publ). Sandhamnsgatan 12, 115 40 Stockholm. Organization number: 556908-8882