Hilma leder och guidar till lyckade presentationer.

Enklare, Roligare och Effektivt


En app som sätter lyssnaren i fokus. Du går från att nå ut till att nå in!

Hilma ger stödet att nå lyssnare med önskad effekt

Hilma lyfter fram själva meningen med att samla människor runt ett budskap. Hilma ger stöd att förbättra och effektivisera både förberedelsen och kommunikationen. Tiden före under och efter möten och presentationer blir mer meningsfull.

Det är i förberedelsen du når dina lyssnare

Retorik är att leda andra i tankar och känslor. Varje budskap formas innan den visuella designen tar sin form. Med målsättningar och tips skapar Hilma en helhet i ord och bild som ger engagemang och tydlighet. Hilma förenklar ledarskap och förändringsarbeten.

Strategisk guide

På ett enkelt sätt hjälper Hilma till att steg för steg bygga upp det du vill säga så att det landar på rätt sätt hos dina lyssnare.

Organisationens innehåll

Använd dig av Hilmas mediabibliotek eller ladda upp innehållet från er organisation som snabbt går att nå vid behov.

Smart samarbete

Bjud in och ta hjälp av kollegor och experter som kan hjälpa till eller faktagranska precis där det behövs, på ett smidigt sätt.

.