Hilma - ett unikt verktyg som sätter lyssnaren i fokus

Lyckade presentationer och möten har tre saker gemensamt

En storyline, ett mål och anpassat innehåll

Hilmas storyline ger dig stöd att nå lyssnare

En storyline i Hilma är en vald retorisk form att förmedla ett budskap. Den följer lyssnarens behov i ett valt syfte och skapar ett sammanhang som är engagerande och tydligt. Detta hjälper de som lyssnar att ta in information effektivt. En storyline förenklar även förberedelsen. Tiden före, under, och efter mötet blir kortare, mer meningsfull och innehållsrik. Det är väl använd arbetstid.

Din storyline blir lyssnarens sammanhang

Alla lyssnare behöver vägledas

Varför? – MOTIVERA

Fånga lyssnarna

Varför ska lyssnarna lyssna på dig? Som presentatör vill du skapa förtroende, förväntan och ge lyssnarna ett tydligt mål som väcker deras intresse.

Vad? – DEFINIERA

Tydliggör

Vad är det lyssnarna behöver veta? Du behöver göra ditt ämne tydligt och förklara ditt budskap i rätt ordning och på rätt sätt.

Hur? – AKTIVERA

Förankra.

Hur ska lyssnarna använda din information? För att inspirera dem att agera måste du ge dem rätt verktyg för att kunna använda din kunskap.

När? – REALISERA

Vägen framåt.

Vad ska lyssnarna göra efter din presentation? Befäst kunskapen och hjälp dem att hitta vägen framåt.

Målet är att lyssnarens engagemang, förståelse och handlingskraft

Ett tydligt mål skapar mening med varje möte

Dina lyssnare är anledningen till att samlas för presentationer och informativa möten. De ska få idéer, förstå, fatta beslut eller kunna agera. Med Hilma får du hjälp att sätta ett tydligt mål för dina lyssnare. Målet är inte bara nödvändigt för att ditt budskap ska nå hela vägen till dina lyssnare, utan också omtänksamt eftersom du får dina lyssnares tid. Hilma indikerar när du bör avstå att samla människor och istället informera på andra sätt.

En förberedelse med anpassat innehåll

Varje budskap formas innan den visuella designen tar sin form.
Ett mål och en storyline ger den struktur som behövs för ett tydligt innehåll. Du får stöd av vår digitala coach med tips att skapa ett passande innehåll för din målsättning. Hilma ger stöd att ta fram den helhet av ord och bild som varje presentation är.
Med startfraser och publikfrågor kommer du enkelt framåt i din förberedelse.

Hur mycket pengar kan man spara med mer fokus på alla lyssnare?

Möteskalkylator

Räkna ut vad din organisation kan spara genom bättre 
använd mötestid,
omräknat i Svenska kronor.
(Baserad på svenska studier)

Hilma är samlad vetenskap och erfarenhet

Om Hilma - röster från användare

Vill du lära dig mer om hur du använder arbetstiden bättre både innan och under en presentation?

Anmäl dig här för en kort demo