Artikel

Artikel

3

min läsning

9 juni 2022

Av Erik Dahlkvist, CEO Convey Group, grundare Hilma

3

min läsning

9 juni 2022

Av Erik Dahlkvist, CEO Convey Group, grundare Hilma

Hilma hjälper dig!

Hilma hjälper dig!

Det är viktigt att förbereda sig inför möten och veta vad man vill ha sagt. Men hur ska jag börja? Vad vill jag få fram? Hur ska jag kommunicera på ett sätt så att inte åhörarna börjar skruva på sig, tappa intresset och börjar pilla på sina mobiler? Hjälpen heter Hilma – en digital plats där man bygger sitt budskap med stöd och coachning hela vägen.

Det är viktigt att förbereda sig inför möten och veta vad man vill ha sagt. Men hur ska jag börja? Vad vill jag få fram? Hur ska jag kommunicera på ett sätt så att inte åhörarna börjar skruva på sig, tappa intresset och börjar pilla på sina mobiler? Hjälpen heter Hilma – en digital plats där man bygger sitt budskap med stöd och coachning hela vägen.

Tjugo minuter. 

Ungefär så länge orkar man lyssna aktivt. Sedan dalar intresset. Då gäller det att vara väl förberedd. Vässa sitt budskap, skala bort onödig information, vara tydlig och veta vad man vill uppnå. 

Tillsammans med Hilma vill vi göra förberedelserna till en rolig och lustfylld resa där omtanken om lyssnarna finns med från början till slut.

Det färdiga resultatet är något som användaren vill leverera och lyssnaren vill ta emot. Det gäller allt från från informativa möten till införsäljningar och utbildningar. Målet är att lyssnarna ska bli lite klokare och kunna agera eller fatta beslut lite bättre. 

Att leda andra är att inspirera och vara tydlig. Det finns många sätt och tips att göra det smidigt med några enkla principer att följa. I sin enklaste form handlar det om: Varför? Vad? Hur? När?  

Kvittot på att man har lyckats och nått fram är när lyssnarna är med, nickar på rätt ställen, ställer rätt frågor och framförallt agerar på ett förväntat sätt. 

Vi vet att ett bra stöd behövs inom räckhåll. Med Hilma som coach är stödet mer peppande och mindre undervisande. Och vi  finns där när människor behöver hjälp. Hilma fungerar som bro mellan talaren och lyssnarna. Med tanke på att långa, sega möten med uttråkade åhörare faktiskt kostar massor med pengar finns det starka skäl till förbättringar. I snitt avsätter anställda tre timmar i veckan för möten. Hälften av mötena upplevs som bortkastad tid. I pengar handlar det årligen om 170 miljarder kronor i svenska organisationer, för ingenting.*

 

Med Hilma kan det bara bli bättre.


* Källa Näringsdepartementet och Svenska Möten

Tjugo minuter. 

Ungefär så länge orkar man lyssna aktivt. Sedan dalar intresset. Då gäller det att vara väl förberedd. Vässa sitt budskap, skala bort onödig information, vara tydlig och veta vad man vill uppnå. 

Tillsammans med Hilma vill vi göra förberedelserna till en rolig och lustfylld resa där omtanken om lyssnarna finns med från början till slut.

Det färdiga resultatet är något som användaren vill leverera och lyssnaren vill ta emot. Det gäller allt från från informativa möten till införsäljningar och utbildningar. Målet är att lyssnarna ska bli lite klokare och kunna agera eller fatta beslut lite bättre. 

Att leda andra är att inspirera och vara tydlig. Det finns många sätt och tips att göra det smidigt med några enkla principer att följa. I sin enklaste form handlar det om: Varför? Vad? Hur? När?  

Kvittot på att man har lyckats och nått fram är när lyssnarna är med, nickar på rätt ställen, ställer rätt frågor och framförallt agerar på ett förväntat sätt. 

Vi vet att ett bra stöd behövs inom räckhåll. Med Hilma som coach är stödet mer peppande och mindre undervisande. Och vi  finns där när människor behöver hjälp. Hilma fungerar som bro mellan talaren och lyssnarna. Med tanke på att långa, sega möten med uttråkade åhörare faktiskt kostar massor med pengar finns det starka skäl till förbättringar. I snitt avsätter anställda tre timmar i veckan för möten. Hälften av mötena upplevs som bortkastad tid. I pengar handlar det årligen om 170 miljarder kronor i svenska organisationer, för ingenting.*

 

Med Hilma kan det bara bli bättre.


* Källa Näringsdepartementet och Svenska Möten

Få en guidad tur av hur Hilma kan hjälpa din organisation

Copyright © 2018-2024 Convey Group. Headquarters: Stockholm, Sweden. All rights reserved. Convey Group AB (publ). Sandhamnsgatan 12, 115 40 Stockholm. Organization number: 556908-8882

Få en guidad tur av hur Hilma kan hjälpa din organisation

Swedish

Copyright © 2018-2024 Convey Group. Headquarters: Stockholm, Sweden. All rights reserved. Convey Group AB (publ). Sandhamnsgatan 12, 115 40 Stockholm. Organization number: 556908-8882