Den mänskliga hjärnan behöver mål för att kunna lyssna

Den mänskliga hjärnan behöver mål för att kunna lyssna

Den mänskliga hjärnan behöver mål för att kunna lyssna

Den mänskliga hjärnan behöver mål för att kunna lyssna

7

min läsning

11 juni 2024

7

min läsning

11 juni 2024

7

min läsning

11 juni 2024

7

min läsning

11 juni 2024

Steg 1

Steg 2

Steg 3

Ditt mål

— Destinationen

Första steget med presentationer i Hilma är ditt mål. Hilma ställer rätt frågor så du får en tydlig definition av din presentation

Steg 1

Steg 2

Steg 3

Ditt mål

— Destinationen

Första steget med presentationer i Hilma är ditt mål. Hilma ställer rätt frågor så du får en tydlig definition av din presentation

Steg 1

Steg 2

Steg 3

Ditt mål

— Destinationen

Första steget med presentationer i Hilma är ditt mål. Hilma ställer rätt frågor så du får en tydlig definition av din presentation

Steg 1

Steg 2

Steg 3

Ditt mål

— Destinationen

Första steget med presentationer i Hilma är ditt mål. Hilma ställer rätt frågor så du får en tydlig definition av din presentation

Steg 1

Steg 2

Steg 3

Ditt mål

— Destinationen

Första steget med presentationer i Hilma är ditt mål. Hilma ställer rätt frågor så du får en tydlig definition av din presentation

Varför läsa denna guide?

Mål formar sammanhang, förståelse och känsla. Våra hjärnor är konstruerade att konstant stämma av mot det förväntade. Därför är det viktigt att du ger dina lyssnare en förväntan i form av ett mål med det informativa möte du har. Att bestämma mål blir då det första naturliga steget om du vill lyckas med din presentation. Så fort du börjat formulera ditt mål och syftet kan Hilma AI börja coacha dig med innehåll.

Varför läsa denna guide?

Mål formar sammanhang, förståelse och känsla. Våra hjärnor är konstruerade att konstant stämma av mot det förväntade. Därför är det viktigt att du ger dina lyssnare en förväntan i form av ett mål med det informativa möte du har. Att bestämma mål blir då det första naturliga steget om du vill lyckas med din presentation. Så fort du börjat formulera ditt mål och syftet kan Hilma AI börja coacha dig med innehåll.

Varför läsa denna guide?

Mål formar sammanhang, förståelse och känsla. Våra hjärnor är konstruerade att konstant stämma av mot det förväntade. Därför är det viktigt att du ger dina lyssnare en förväntan i form av ett mål med det informativa möte du har. Att bestämma mål blir då det första naturliga steget om du vill lyckas med din presentation. Så fort du börjat formulera ditt mål och syftet kan Hilma AI börja coacha dig med innehåll.

Varför läsa denna guide?

Mål formar sammanhang, förståelse och känsla. Våra hjärnor är konstruerade att konstant stämma av mot det förväntade. Därför är det viktigt att du ger dina lyssnare en förväntan i form av ett mål med det informativa möte du har. Att bestämma mål blir då det första naturliga steget om du vill lyckas med din presentation. Så fort du börjat formulera ditt mål och syftet kan Hilma AI börja coacha dig med innehåll.

Vår hjärna vill ha tydliga mål annars tröttnar den!

En sak som alla lyckade presentationer har gemensamt är det finns ett tydligt mål med varför just de som bjudits in har samlats och vad de ska förstå och kunna när de går därifrån.
Har du fler budskap förstår du varför det är viktigt att prata om en sak i taget.
 
Tydliga mål ger oss människor en känsla av syfte, riktning och mening. Det gör att man kan fördela sin tid, energi och resurser mer effektivt. Att ha ett tydligt mål tillåter oss att filtrera bort distraktioner och fatta beslut som ligger i linje med våra mål, vilket leder till större effektivitet och produktivitet. 
En presentation görs av dig för dina lyssnare och ditt mål är att leda dom till förståelse och färdigheter. Ditt mål i alla presentationer, oavsett vad, är med andra ord dina lyssnares mål. Det gör presentations mål så speciella.

Vad behöver våra hjärnor

Man förstår hur viktigt ett presentationsmål är först om man förstår vad våra hjärnor behöver för att kunna lyssna.

En av hjärnans viktiga sysselsättningar är att den försöker förutsäga vad som ska hända. 

Sedan matchar den förutsägelserna med vad som faktiskt händer. 

Tänk att du bokat en bussresa till Alingsås och du upptäcker att bussen är på väg åt ett helt annat håll. Då plingar du och kliver av. Det är precis detsamma som händer i mötesrummet om hjärnan inte förstår vart den är på väg, då trycker den på knappen och kliver av. 

Lyssnarnas förväntningar

Vår hjärna behöver helst innan mötet, annars tidigt i mötet, veta varför vi samlas i ett rum och vad den kan förvänta sig att förstå och kunna efteråt. Så hjärnan, som älskar att stämma av förväntningar, kan konstatera att den är på rätt väg och mot målet med det här mötet. 
Annars väljer den att fokusera på andra mer konkreta mål utanför mötesrummet. Det är så vi är konstruerade. I ett intensivt lyssnande finns det alltid en förväntan.

Så när du själv vill ha uppmärksamhet under hela din presentation, se till att dina lyssnare tidigt förstår vad de kan vänta sig när resan är klar 😊 Hilma hjälper dig med att sätta ett tydligt mål

Vår hjärna vill ha tydliga mål annars tröttnar den!

En sak som alla lyckade presentationer har gemensamt är det finns ett tydligt mål med varför just de som bjudits in har samlats och vad de ska förstå och kunna när de går därifrån.
Har du fler budskap förstår du varför det är viktigt att prata om en sak i taget.
 
Tydliga mål ger oss människor en känsla av syfte, riktning och mening. Det gör att man kan fördela sin tid, energi och resurser mer effektivt. Att ha ett tydligt mål tillåter oss att filtrera bort distraktioner och fatta beslut som ligger i linje med våra mål, vilket leder till större effektivitet och produktivitet. 
En presentation görs av dig för dina lyssnare och ditt mål är att leda dom till förståelse och färdigheter. Ditt mål i alla presentationer, oavsett vad, är med andra ord dina lyssnares mål. Det gör presentations mål så speciella.

Vad behöver våra hjärnor

Man förstår hur viktigt ett presentationsmål är först om man förstår vad våra hjärnor behöver för att kunna lyssna.

En av hjärnans viktiga sysselsättningar är att den försöker förutsäga vad som ska hända. 

Sedan matchar den förutsägelserna med vad som faktiskt händer. 

Tänk att du bokat en bussresa till Alingsås och du upptäcker att bussen är på väg åt ett helt annat håll. Då plingar du och kliver av. Det är precis detsamma som händer i mötesrummet om hjärnan inte förstår vart den är på väg, då trycker den på knappen och kliver av. 

Lyssnarnas förväntningar

Vår hjärna behöver helst innan mötet, annars tidigt i mötet, veta varför vi samlas i ett rum och vad den kan förvänta sig att förstå och kunna efteråt. Så hjärnan, som älskar att stämma av förväntningar, kan konstatera att den är på rätt väg och mot målet med det här mötet. 
Annars väljer den att fokusera på andra mer konkreta mål utanför mötesrummet. Det är så vi är konstruerade. I ett intensivt lyssnande finns det alltid en förväntan.

Så när du själv vill ha uppmärksamhet under hela din presentation, se till att dina lyssnare tidigt förstår vad de kan vänta sig när resan är klar 😊 Hilma hjälper dig med att sätta ett tydligt mål

Vår hjärna vill ha tydliga mål annars tröttnar den!

En sak som alla lyckade presentationer har gemensamt är det finns ett tydligt mål med varför just de som bjudits in har samlats och vad de ska förstå och kunna när de går därifrån.
Har du fler budskap förstår du varför det är viktigt att prata om en sak i taget.
 
Tydliga mål ger oss människor en känsla av syfte, riktning och mening. Det gör att man kan fördela sin tid, energi och resurser mer effektivt. Att ha ett tydligt mål tillåter oss att filtrera bort distraktioner och fatta beslut som ligger i linje med våra mål, vilket leder till större effektivitet och produktivitet. 
En presentation görs av dig för dina lyssnare och ditt mål är att leda dom till förståelse och färdigheter. Ditt mål i alla presentationer, oavsett vad, är med andra ord dina lyssnares mål. Det gör presentations mål så speciella.

Vad behöver våra hjärnor

Man förstår hur viktigt ett presentationsmål är först om man förstår vad våra hjärnor behöver för att kunna lyssna.

En av hjärnans viktiga sysselsättningar är att den försöker förutsäga vad som ska hända. 

Sedan matchar den förutsägelserna med vad som faktiskt händer. 

Tänk att du bokat en bussresa till Alingsås och du upptäcker att bussen är på väg åt ett helt annat håll. Då plingar du och kliver av. Det är precis detsamma som händer i mötesrummet om hjärnan inte förstår vart den är på väg, då trycker den på knappen och kliver av. 

Lyssnarnas förväntningar

Vår hjärna behöver helst innan mötet, annars tidigt i mötet, veta varför vi samlas i ett rum och vad den kan förvänta sig att förstå och kunna efteråt. Så hjärnan, som älskar att stämma av förväntningar, kan konstatera att den är på rätt väg och mot målet med det här mötet. 
Annars väljer den att fokusera på andra mer konkreta mål utanför mötesrummet. Det är så vi är konstruerade. I ett intensivt lyssnande finns det alltid en förväntan.

Så när du själv vill ha uppmärksamhet under hela din presentation, se till att dina lyssnare tidigt förstår vad de kan vänta sig när resan är klar 😊 Hilma hjälper dig med att sätta ett tydligt mål

Vår hjärna vill ha tydliga mål annars tröttnar den!

En sak som alla lyckade presentationer har gemensamt är det finns ett tydligt mål med varför just de som bjudits in har samlats och vad de ska förstå och kunna när de går därifrån.
Har du fler budskap förstår du varför det är viktigt att prata om en sak i taget.
 
Tydliga mål ger oss människor en känsla av syfte, riktning och mening. Det gör att man kan fördela sin tid, energi och resurser mer effektivt. Att ha ett tydligt mål tillåter oss att filtrera bort distraktioner och fatta beslut som ligger i linje med våra mål, vilket leder till större effektivitet och produktivitet. 
En presentation görs av dig för dina lyssnare och ditt mål är att leda dom till förståelse och färdigheter. Ditt mål i alla presentationer, oavsett vad, är med andra ord dina lyssnares mål. Det gör presentations mål så speciella.

Vad behöver våra hjärnor

Man förstår hur viktigt ett presentationsmål är först om man förstår vad våra hjärnor behöver för att kunna lyssna.

En av hjärnans viktiga sysselsättningar är att den försöker förutsäga vad som ska hända. 

Sedan matchar den förutsägelserna med vad som faktiskt händer. 

Tänk att du bokat en bussresa till Alingsås och du upptäcker att bussen är på väg åt ett helt annat håll. Då plingar du och kliver av. Det är precis detsamma som händer i mötesrummet om hjärnan inte förstår vart den är på väg, då trycker den på knappen och kliver av. 

Lyssnarnas förväntningar

Vår hjärna behöver helst innan mötet, annars tidigt i mötet, veta varför vi samlas i ett rum och vad den kan förvänta sig att förstå och kunna efteråt. Så hjärnan, som älskar att stämma av förväntningar, kan konstatera att den är på rätt väg och mot målet med det här mötet. 
Annars väljer den att fokusera på andra mer konkreta mål utanför mötesrummet. Det är så vi är konstruerade. I ett intensivt lyssnande finns det alltid en förväntan.

Så när du själv vill ha uppmärksamhet under hela din presentation, se till att dina lyssnare tidigt förstår vad de kan vänta sig när resan är klar 😊 Hilma hjälper dig med att sätta ett tydligt mål

Bli tydligare idag!

Skapa presentationer som når dina lyssnare med Hilma

Bli tydligare idag!

Skapa presentationer som når dina lyssnare med Hilma

Få en guidad tur av hur Hilma kan hjälpa din organisation

Copyright © 2018-2024 Convey Group. Headquarters: Stockholm, Sweden. All rights reserved. Convey Group AB (publ). Sandhamnsgatan 12, 115 40 Stockholm. Organization number: 556908-8882

Få en guidad tur av hur Hilma kan hjälpa din organisation

Swedish

Copyright © 2018-2024 Convey Group. Headquarters: Stockholm, Sweden. All rights reserved. Convey Group AB (publ). Sandhamnsgatan 12, 115 40 Stockholm. Organization number: 556908-8882

Få en guidad tur av hur Hilma kan hjälpa din organisation

Copyright © 2018-2024 Convey Group. Headquarters: Stockholm, Sweden. All rights reserved. Convey Group AB (publ). Sandhamnsgatan 12, 115 40 Stockholm. Organization number: 556908-8882

Få en guidad tur av hur Hilma kan hjälpa din organisation

Copyright © 2018-2024 Convey Group. Headquarters: Stockholm, Sweden. All rights reserved. Convey Group AB (publ). Sandhamnsgatan 12, 115 40 Stockholm. Organization number: 556908-8882