Samarbete med Sveriges Kommunikatörer

Vi på Hilma är stolta och glada över det samarbete vi har med Sveriges Kommunikatörer Alla medlemmarna får nu licenser till Hilma. Tack särskilt Caroline Thunved , Hanna Öster och Freja Öhlander

Hilmas olika storylines ger en retorisk plan att nå lyssnarna med sitt budskap och i olika syften.
Vi är övertygade om att vi på teknisk väg kan skapa 100% meningsfulla möten och presentationer, jämfört med dagens 50%.

Vi drivs och har drivits i vår utveckling av några viktiga frågor:

-Hur kan vi på teknisk väg ge människor stödet att skapa ett sammanhang för de som lyssnar i möten och presentationer?

-Hur trygga kan våra användare känna sig inför tillfällen då man ska prata? (Ett på samma gång välkänt och outtalat problem.)

-Hur enkelt kan det bli att få ihop en presentation?

-Hur mycket mer kreativt och roligt kan det vara att förbereda sig inför möten och presentationer?

Fler och fler får kommunikativt ansvar i att driva frågor och processer inför grupper i möten och presentationer. Med det känner många en press och tyvärr ofta en tidsbrist.

Sveriges Kommunikatörer representerar en bred yrkesroll med stor kunskap och erfarenhet. Vi på Hilma delar målsättningen att fler budskap ska landa rätt och fler människor ska må bra i sitt kommunikationsarbete.

För dom som själva stöttar andra i presentationsarbeten så vi hoppas även att Hilma kan vara till god hjälp. Man kan som kommunikatör inte vara stöd överallt närsomhelst men då kan Hilma bistå.

Läs mer på Sveriges Kommunikatörer