Ger alla en starkare röst

Hilma är ett enkelt retoriskt verktyg som hjälper till att förbättra och effektivisera presentationer genom att guida användaren redan från början, för att säkerställa att budskapet ger den önskade effekten. Det sparar tid och lägger en bra grund för bättre beslut.

Hilma är baserad på en metod som bygger på vetenskapen om lärandet och hjälper presentatören att paketera sitt budskap i en mottagarvänlig form som hjälper till att korta ner tiden från budskap till förståelse och handling.

Därför finns Hilma.
För att leda vägen och budskapet framåt.

Sagt om Hilma

Hilmas modell

Motivera

Väck intresse, fånga förtroende och skapa förväntan med ett tydligt mål.

Definiera

Berätta och förklara ditt budskap i rätt ordning och på rätt sätt.

Aktivera

Inspirera din publik att agera och använda sin nya information och kunskap i potentiella situationer.

Realisera

Befäst kunskapen genom med övertygande berättarteknik och övningar.