Ger alla en starkare röst

Hilma är ett enkelt retoriskt verktyg som hjälper till att förbättra och effektivisera presentationer genom att guida användaren redan från början, för att säkerställa att budskapet ger den önskade effekten. Det sparar tid och lägger en bra grund för bättre beslut.

Hilma är baserad på en metod som bygger på vetenskapen om lärandet och hjälper presentatören att paketera sitt budskap i en mottagarvänlig form som hjälper till att korta ner tiden från budskap till förståelse och handling.

Därför finns Hilma.
För att leda vägen och budskapet framåt.

Sagt om Hilma