Convey group

Convey Group vill ge människor en starkare röst och färdigheter att sprida sin kunskap. VD är Erik Dahlkvist, som besitter en gedigen erfarenhet av att undervisa och coacha i kommunikation och presentationsteknik. Erik är även grundare av Hilma.

Idag består Convey Group av ett engagerat team, erfarna retoriker, coacher, författare och kommunikatörer som delar visionen om att ge människor en starkare röst och rätt färdigheter för att sprida sin kunskap vidare.

Partner och rådgivare

Karin har lång erfarenhet av förändringsledning och kommunikation från ledande roller i olika branscher, senast i rollen som marknadschef på Microsoft i Sverige och dessförinnan marknadschef på Viasat. Karin har gedigen förståelse för och kunskap om hur människor bäst kommunicerar i en organisation.
I Hilma har Karin en strategisk rådgivande roll för marknad, kommunikation och produktutveckling.

Om Karin
Hon är författare till två böcker “Maxa Snacket” (Liber 2017) och uppföljaren ”Maxa Modet” (Liber 2020).
Karin är aktiv i en rad olika styrelser, är certifierad facilitator av Hyper Island och har en certifiering i Neuroledarskap från the Neuroleadership Institute.
Idag är Karin en eftertraktad moderator och talare, nominerades som Årets Talare av Talarforum 2019 samt är utsedd som en av Sveriges 100 mest populära talare fyra år i rad.

I en värld präglad av AI, där olika tjänster för bild, video och text gör att vi kan förmedla en perfekt bild av oss själva digitalt, behöver den fysiska människan komma i kapp. Kommunikativ kompetens har aldrig varit mer centralt, och i möten behöver vi människor öva för att hinna med.

Partner och rådgivare

Per är även delägare i olika startups, bland annat Hilma och medverkar dessutom löpande i TV4:s nyhetspanel.

Per är dessutom partner och rådgivare som är med och leder Hilma framåt genom en skarp analys av marknaden och behoven i världen som formats genom Covid-19 i expressfart.

Om Per
Per anses vara en av de mest inflytelserika strategerna inom kommunikation och har utsetts till en av Sveriges superkommunikatörer. Han har tidigare varit partisekreterare, chefsstrateg och kommunikationschef för Moderaterna samt vd för kommunikationsbyrån Spider Relations. Per släppte dessutom nyligen boken “Stå aldrig still!”.

Partner och rådgivare

Patricia studerar hur lärarutbildade utvecklar sin kompetens att integrera digitala verktyg i sin undervisning för att stödja lärarstudenters lärande. På ett mer generellt plan ligger hennes forskningsintressen inom skolans digitalisering, digital kompetens och användningen av digitala verktyg.

Till Hilma bidrar Patricia med kunskapen i hur ett digitalt stöd kan effektivisera kunskapsinhämtningen.

Om Patricia
Patricia har skrivit tre böcker om hur man kan arbeta med digitala verktyg i undervisningen, samtliga utgivna på Studentlitteratur. Hon har även skrivit ett kapitel i antologin Interaktiva medier och lärandemiljöer (red Elza Dunkels och Simon Lindgren, 2014) och material till Skolverkets lärportal inom digitalisering. De senaste 10 åren har Patricia även föreläst frekvent runt om i hela Sverige och Finland.

Partner och rådgivare

Louise Callenberg är teologen, beteendevetaren och entreprenören som brinner för det mänskliga perspektivet i den tekniska utvecklingen.

Som tidigare chef för digital förnyelse och samverkan på Sveriges kommuner och regioner vet Louise hur man möter marknaden i en offentlig sektor, både vad gäller behov, analys och affärsprocesser, vilket är ovärderligt för Hilmas affärsutveckling.

Om Louise
Louise arbetar för att hjälpa organisationer och samhället att ställa om i den digitala utvecklingen som utmanar invanda strukturer och förändrar demokratins förutsättningar. Hon har lång erfarenhet från ledarskap- och chefsroller, i stora organisationer i samtliga sektorer, som kämpat med sin digitalisering på olika sätt.

Fotograf: Joakim Ström.

Partner och rådgivare

Utveckling av kurser, innehåll och pedagogik (retorikdidaktik) hör till de största styrkorna hos Linda och hennes undervisning sträcker sig över ett brett område, från klassisk och modern retorikteori, till förhandlings- och presentationsteknik.

Linda bidrar till Hilma med sin långa erfarenhet av att kombinera ett gediget teoretiskt kunnande med praktiska färdigheter.

Om Linda
Linda har över 20 års erfarenhet av retorikundervisning på universitetsnivå där hon utbildat studenter och forskare. Såväl innanför som utanför akademin hjälper hon människor att utveckla sina kommunikativa färdigheter, tydliggöra sin expertis och anpassa sina budskap till varje situation och publik. Som retoriker tar hon ett helhetsgrepp om kommunikationen, från tanke till tal, och värnar ständigt mottagarens perspektiv.

Partner och rådgivare

Både i sin roll som Sveriges mest anlitade föreläsare och i sin roll som coach vet Kjell allt om det stöd man behöver för att lyckas i sin förberedelse och med sitt framförande. Trots sin rutin ger Kjell varje uppdrag den förberedelse som krävs.
Hilma har mycket att lära av Kjell i att ge rätt förutsättningar för lyckade presentationer.

Om Kjell
Kjell är coach inom näringsliv, kultur och idrott. Han har föreläst för hundratusentals personer och coachat några av de största världsstjärnorna och företagen i Sverige och världen.

Partner och rådgivare

Peter är även grundare av riskkapitalbolaget Simplexity Partners samt rådgivare och delägare i Hilma. Med sin er farenhet inom just tal och presentationer är han ett värdefullt bollplank för Hilmas produkt-och affärsutveckling.

Om Peter
Peter har har jobbat som såväl skådespelare, programledare och producent inom både film och TV. Han startade produktionsbolaget Baluba 1987 och grundade 2014 produktionsbolaget Brain Academy, som riktar in sig på manusbaserade serier.

Han har även coachat en mängd TV-programledare samt många presentatörer som talat under event.

Partner och rådgivare

Magnus är en av Skandinaviens få NLP Master Trainers och utbildar i NLP, ledarskap och kommunikation. Han är också processkonsult och coach åt ledare och ledningsgrupper i såväl mindre som börsnoterade företag. Han har en bakgrund som doktorand i pedagogik vid Göteborgs universitet med inriktning på utveckling, kommunikation och motivation.

Magnus är medgrundare och finns med i bakgrunden som rådgivare till Hilma. Han bidrar med sin pedagogiska kunskap och säkerställer att Hilmas modeller och verktyg har bra förankring.

Om Magnus
Magnus har coachat hundratals ledare i att presentera och vilket behov de har inför och under en presentation. Han har även skrivit boken: NÖHRA tillsammans med Kjell Enhager samt boken: Varför växer gräset tillsammans med Klas Hallberg som sålt över 125 000 exemplar. 

Partner och rådgivare

Fredrik är för de flesta känd som programledare och journalist på TV. Han har arbetat med en rad olika program på de flesta kanaler men huvudsakligen arbetat för public service i SvT och på Kunskapskanalen.

De senaste 20 åren arbetar han även som moderator och är en av våra mest anlitade för konferenser både i Sverige och utomlands. Med erfarenhet från hundratals direktsända timmar i studios och på livescener har Fredrik en stor förståelse för och kunskap kring att kommunicera budskap på ett sätt som engagerar och aktiverar målgruppen.

För Hilma är han ovärderlig med sin bakgrund, sin förståelse för hur man fångar och engagerar sin publik. Fredrik följer tesen om att ”Få minns vad du sa, några vad du gjorde, men alla minns vad du fick dom att känna” vilket är en av grundstenarna i vårt verktyg; Berättandet med lyssnaren i fokus.

Om Fredrik
Fredrik arbetar idag mer och mer med att stötta och coacha andra. Det gäller rollen som programledare, hur man hittar ett lugn och en trygghet på scen för att prestera sitt bästa. Det handlar om manusförfattande och hur man förbereder presentationer för att verkligen nå fram med sitt budskap.

Partner och rådgivare operativt

Edit Wahlin