Ger alla en starkare röst

Hilma ger alla förutsättningar att nå lyssnarna

Hilma är ett enkelt retoriskt verktyg som hjälper till att förbättra och effektivisera presentationer genom att guida användaren redan från början, för att säkerställa att budskapet ger den önskade effekten. Det sparar tid och lägger en bra grund för bättre beslut.

Hilma är baserad på en metod som bygger på vetenskapen om lärandet och hjälper presentatören att paketera sitt budskap i en mottagarvänlig form som hjälper till att korta ner tiden från budskap till förståelse och handling.

Därför finns Hilma.
För att leda vägen och budskapet framåt.

Det är i förberedelsen du når dina lyssnare

Hilma Fånga Publiken

Fånga publiken

Väck intresse, fånga förtroende och
skapa förväntan med ett tydligt mål.

Det här handlar det om

Berätta och förklara ditt budskap
i rätt ordning och på rätt sätt.

det-har-handlar-det-om
forankra

Förankra

Inspirera din publik att agera och använda sin nya information och kunskap i potentiella situationer.

Vägen framåt

Befäst kunskapen genom med övertygande berättarteknik och övningar.

Hilma vägen framåt

Vill du lära dig mer om hur du använder arbetstiden bättre både innan och under en presentation?

Anmäl dig här för en kort demo