Ger alla en starkare röst

Därför finns Hilma

Hilma föddes ur saknaden av ett enkelt innehållsstöd när man skall göra olika presentationer. Då menar vi inte hur man gör ett snyggt diagram, utan hur man skapar ett innehåll som berör, når fram och in.

Hilma hjälper den som skall presentera att känna sig trygg 
och säker i mötet med sina lyssnare eller publik.
Och att de som lyssnar upplever mötet som väl använd arbetstid.

Hilma ger alla förutsättningar att nå lyssnarna

Hilma är ett enkelt retoriskt verktyg som hjälper till att förbättra och effektivisera presentationer genom att guida användaren redan från början, för att säkerställa att budskapet ger den önskade effekten. Det sparar tid och lägger en bra grund för bättre beslut. Hilma är baserad på en metod som bygger på vetenskapen om lärandet och hjälper presentatören att paketera sitt budskap i en mottagarvänlig form som hjälper till att korta ner tiden från budskap till förståelse och handling. Därför finns Hilma. För att leda vägen och budskapet framåt.

Vill du lära dig mer om hur du använder arbetstiden bättre både innan och under en presentation?

Anmäl dig här för en kort demo