Ny studie om mötestid

Vi fick träffa Helena Klange, som har gjort en studie om möteskvaliteten i Region Uppsala.

Det är den första studien om hur man använder mötestiden som har gjorts på initiativ från en region.

Den vanligaste orsaken till dåliga möten var att det saknas ett varför mötet hålls och vad som förväntas av var och en som deltar i mötet.

– Mig veterligen saknar chefsprogrammen utbildning i hur man håller i möten, vilket fick oss att göra studien, säger Helena Klange.

Se hela intervjun om konsekvenserna, slutsatserna och de önskade åtgärderna som kan skapa mer värde i våra dagliga möten.

 

Andra studier som refereras till i intervjun är;

Kostnaden av meningslösa, DN 2016 (artikel)

50% dåliga möten, DN 2018 (länk saknas till artikel)

Mötesundersökning, Harvard Business Review 2017 (artikel)