Guide för Hilmas funktioner

Hilmas rekommenderade upplägg

Få stöd att bygga din presentation

Dela din presentation med andra

Samarbeta direkt i din förberedelse

Söka innehåll

Hitta en passande historia eller citat

Söka innehåll 2

Redigering översikt, visning

Skriv ut cuecards